PHP

Web pre veterinárnu ambulanciu

Veterinárna ambulancia MVDr. Duroň v Poprade | MVDr. Pavol Duroň – Veterinárne služby v praxi malých zvierat a…

Web pre obec Stará Lesná

Ro­bíme weby pre obce. Ďal­šia z rady pre­zen­tá­cií pod­ta­trans­kých obcí na in­ter­nete www.staralesna.sk Pre­zen­tá­cia obce Stará Lesná. Web…

Web pre obec Žehra

Ro­bíme weby pre obce. Ďal­šia z rady pre­zen­tá­cií spišských obcí na in­ter­nete www.obec-zehra.sk Pre­zen­tá­cia obce Žehra. Web po­sta­vený…

Web pre ZUŠ Poprad – akordeónová súťaž

Web určený pre Medzinárodnú akordeónovú súťaž mladých akordeonistov – sólistov i komorných hráčov pre ZUŠ Poprad Web postavený…

Web pre obec Hrabušice

Ro­bíme weby pre obce. Ďal­šia z rady pre­zen­tá­cií pod­ta­trans­kých obcí na in­ter­nete www.hrabusice.sk Pre­zen­tá­cia obce Hrabušice. Web po­sta­vený…

Web pre obec Jarovnice

Ro­bíme weby pre obce. Ďal­šia z rady pre­zen­tá­cií obcí na in­ter­nete www.jarovnice.sk Pre­zen­tá­cia obce Jarovnice. Web po­sta­vený na…

Redizajn webu obce Nová Lesná

Ro­bíme weby pre obce. Pravidelný redizajn pre­zen­tá­cie pod­ta­trans­kej obce Nová Lesná – www.novalesna.sk Pre­zen­tá­cia pod­ta­trans­kej obce Nová Lesná….

Web pre obec Vydrník

Robíme weby pre obce. Ďal­šia z rady pre­zen­tá­cií pod­ta­trans­kých obcí na in­ter­nete www.vydrnik.sk Pre­zen­tá­cia obce Vydrník. Web po­sta­vený…

Redizajn webu pre obec Veľký Slavkov

Ro­bíme weby pre obce. Ďal­šia z rady pre­zen­tá­cií podtatranských obcí na in­ter­nete www.velkyslavkov.sk. Pre­zen­tá­cia obce Veľký Slavkov. Web…

Web pre ZUŠ Poprad

Redizajn internetovej prezentácie Základnej umeleckej školy v Poprade | ZUŠ Poprad | www.zuspoprad.sk Web postavený na redakčnom systéme…

Web obce Nová Lesná

Robíme weby pre obce. Ďalšia z rady prezentácií podtatranských obcí na internete www.novalesna.sk Prezentácia podtatranskej obce Nová Lesná….

Web pre obec Spišský Štiavnik

Robíme weby pre obce. Ďalšia z rady prezentácií podtatranských obcí na internete /spisskystiavnik.sk Prezentácia podtatranskej obce Spišský Štiavnik

Web pre obec Spišské Bystré

Robíme weby pre obce. Ďalší z rady prezentácií podtatranských obcí na internete /spisskebystre.sk Prezentácia podtatranskej obce Spišské Bystré

Gréckokatolícka cirkev Poprad

Gréckokatolícka cirkev Poprad /grkatpoprad.sk Prezentácia grékokatolíckeho dekanátu v Poprade Internetová prezentácia grékokatolíkov v okrese Poprad

Himalaya Club Vysoké Tatry – himalaya-club.sk

http://www.himalaya-club.sk Športový klub ľudí zaoberajúcich sa horskými aktivitami, podnikaním v cestovnom ruchu v slovenských aj zahraničných horách. Expedície,…