Logotyp Pro Monumenta – súťaž

Logotyp Pro Monumenta – súťaž

logotyp Pro Monumenta

logotyp Pro Monumenta


súťaž na logotyp Pro Monumenta – 2. miesto
logotyp | hlavičkový papier | šablóna PowerPoint | webstránka