Zámoček Hohenlohe, interiér hospodárskej časti

Zámoček Hohenlohe, interiér hospodárskej časti
Zámoček Hohenlohe, interiér hospodárskej časti

Prestavba spoločenských miestností v Zámočku – Tatranská Javorina | štúdia, realizačný projekt | Kancelária prezidenta SR | model: Bc. Diana Ordzovenská, render: Oliver Olejník