Prístavba sakristie, kostol sv. Kataríny | Lozorno
Prístavba sakristie pre r.k. kostol sv. Kataríny v Lozorne - interiér

Prístavba sakristie, kostol sv. Kataríny | Lozorno

Prístavba sakristie pre r.k. kostol sv. Kataríny v Lozorne - interiér

Prístavba sakristie pre r.k. kostol sv. Kataríny v Lozorne – interiér


Prístavba sakristie k r.k. kostolu sv. Kataríny v obci Lozorno | objekt nie je kultúrnou pamiatkou | architektonická štúdia | betón, sklo
model: Bc. Diana Ordzovenská, vizualizácia: Matúš Gibala