urbanisticko-architektonická súťaž - Širšie centrum Nám. sv. Egídia - Poprad - Reduta

urbanisticko-architektonická súťaž - Širšie centrum Nám. sv. Egídia - Poprad - Akropola
urbanisticko-architektonická súťaž – Širšie centrum Nám. sv. Egídia – Poprad – Akropola

Verejná anonymná urbanisticko-architektonická súťaž návrhov „Širšie centrum a Nám. sv. Egídia“ | víťazný návrh – 1. cena | spolupráca: Ing. arch. Matúš Gibala, Ing. arch. Marcel Šípka, MgA. Dušan Štefanič