/dielne NZW v Galérii realizátorov projektu VYTVOR.ME

/dielne NZW v Galérii realizátorov projektu VYTVOR.ME

Malí a strední podnikatelia, využite šancu a získajte pre váš biznis to, na čo vám chýba rozpočet, alebo tvorivý potenciál!
Sme v datbáze realizátorov a ponúkame 50% zľavu na všetky naše práce. Od dňa 29.01.2019 sme vedení ako Oprávnený realizátor v Galérii realizátorov.
Národný projekt Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku umožňuje malým a stredným podnikom dostať sa k profesionálnym službám kreatívneho priemyslu, vďaka čomu môžu zvýšiť svoju konkurencieschopnosť a inovačný potenciál.

Odkaz na nás v Galérii realizátorov:
akad. arch. Tomáš Bujna

Pôsobíme v oblasti kreatívneho priemyslu, sme zverejnení v Galérii realizátorov a môžeme vám poskytnúť naše služby a/alebo vytvoriť pre vás diela, na ktoré je možné získať podporu, prostredníctvom kreatívneho vouchera vo výške 50% vašich nákladov.
Viac info na www.vytvor.me