Lesovňa Christiana Kraft Hohenlohelo
Lesovňa ŠL TANAP, Tatranská Javorina

Lesovňa Christiana Kraft Hohenlohelo

Lesovňa ŠL TANAP, Tatranská Javorina

Lesovňa ŠL TANAP, Tatranská Javorina

Obnova NKP – Lesovňa Christiana Kraft Hohenlohelo v Tatranskej Javorine | obnova národnej kultúrnej pamiatky s dostavbou | administratíva polesia, školiace stredisko, kongresová miestnosť, wellness, ubytovanie | architektonická overovacia štúdia | vizualizácie Oliver Olejník