Župný dom v Levoči
NKP, Župný dom v Levoči

Župný dom v Levoči

NKP, Župný dom v Levoči

NKP, Župný dom v Levoči


Architektonická štúdia | Rekonštrukcia školiaceho centra ÚPSVR Poprad – pracovisko Levoča | NKP Župný dom | spolupráca Ing. arch. Mária Kollárová
Predmetom architektonickej štúdie je návrh priestorového využitia a dispozičného riešenia časti objektu národnej kultúrnej pamiatky pre potreby administratívy objednávateľa – Úradu práce sociálnych vecí a rodiny Poprad, pracovisko Levoča – na základe požiadaviek
objednávateľa s rešpektovaním podmienok obnovy stanovených Krajským pamiatkovým úradom.