Obnova NKP – Lesovňa Christiana Kraft Hohenlohelo v Tatranskej Javorine
Stavebný vývoj objektu starej lesovne bol postavený v jednej stavebnej etape medzi rokmi 1907–1909. Postavili ju ako budovu Riaditeľstva panstva Javorina, z podnetu kniežaťa Christiana Kraft Hohenlohelo. Mala slúžiť pre potreby administratívy, príležitostného bývania a trvalého bývania pre správcu lesov. Súčasťou spracovania PD obnovy lesovne bude aj úprava jej bezprostredného okolia, vychádzajúca z historickej urbanistickej schémy, rešpektujúca nové požiadavky užívateľa. Požiadavkou investora bolo obnoviť starú historickú budovu a revitalizovať priľahlé hospodárske objekty na školiace stredisko s krátkodobím ubytovaním.

obnova národnej kultúrnej pamiatky s dostavbou | administratíva polesia, školiace stredisko, kongresová miestnosť, wellness, ubytovanie
Lesovňa ŠL TANAP, Tatranská Javorina

 • Spolupráca

  vizualizácie: Oliver Olejník

 • Stupeň PD

  Architektonická štúdia

Prečo NZW?

NZW = die Neue Zipser Werkstätte / Nová Spišská Dielňa (ďalej len NZW) znikla v roku 1997, a jej hlavným zámerom bolo vytvoriť platformu, ktorá by združovala viaceré odvetvia (remeslá, profesie) podporujúce región Spiš.
NZW sa hlási k historickým základom Spiša, čerpá z nich, stavia na jeho podstate a základoch, má ambíciu nadviazať na remeselnú zručnosť spišských dielní.

Chcete sa opýtať?

  Vaše meno (povinné)

  Váš e-mail (povinné)

  Predmet

  Text správy:

  SPAM kontrola