Mestský rodinný trojgeneračný dom

Poprad - Spišská Sobota

Mestský rodinný trojgeneračný dom
Zadaním bolo vytvoriť moderný rodinný dom na periférii mesta. Na relatívne malom pozemku bolo potrebné vymyslieť prízemný dom pre dve samostatné bytové jednotky. Jedna pre mladú rozrastajúcu sa rodinu a druhá pre jedného zo starých rodičov – navyše so zhoršenou schopnosťou pohybu. Okolitý terén sa mierne zvažoval smerom k Vysokým Tatrám. Týmto smerom mali byť orientované aj všetky pohľady z obytných miestností. Dom je od ulite relatívne izolovaný. Otvára sa na západnú stranu smerom do záhrady.

Stupne PD

Spolupráca

Bc. Diana Ordzovenská
vizualizácie: Oliver Olejník