Rekonštrukcia školiaceho centra ÚPSVR Poprad – pracovisko Levoča | NKP Župný dom
Predmetom architektonickej štúdie je návrh priestorového využitia a dispozičného riešenia časti objektu národnej kultúrnej pamiatky pre potreby administratívy objednávateľa – Úradu práce sociálnych vecí a rodiny Poprad, pracovisko Levoča – na základe požiadaviek
objednávateľa s rešpektovaním podmienok obnovy stanovených Krajským pamiatkovým úradom.

Prečo NZW?

NZW = die Neue Zipser Werkstätte / Nová Spišská Dielňa (ďalej len NZW) znikla v roku 1997, a jej hlavným zámerom bolo vytvoriť platformu, ktorá by združovala viaceré odvetvia (remeslá, profesie) podporujúce región Spiš.
NZW sa hlási k historickým základom Spiša, čerpá z nich, stavia na jeho podstate a základoch, má ambíciu nadviazať na remeselnú zručnosť spišských dielní.

Chcete sa opýtať?

    Vaše meno (povinné)

    Váš e-mail (povinné)

    Predmet

    Text správy:

    SPAM kontrola