architektonicé štúdia

Prístavba sakristie, kostol sv. Kataríny | Lozorno

Prístavba sakristie k r.k. kostolu sv. Kataríny v obci Lozorno | objekt nie je kultúrnou pamiatkou | architektonická…