hotel

Štúdia rekonštrukcie fasády hotela Horec

Štúdia rekonštrukcie fasády hotela Horec v Tatranskej Lomnici | spolupráca, vizualizácia Ing. arch. Matúš Gibala | architektonická štúdia

Aparthotel Belveder Tatranská Lomnica

Novostavba rodinného penziónu v Tatranskej Lomnici Architektonická štúdia 2008 Projekt pre územná rozhodnutie 2009 Realizácia 2010-2015

Rekreačný objekt – Štrbské Pleso

Rekreačný objekt – Štrbské Pleso, overovacia štúdia