plech

Štúdia rekonštrukcie fasády hotela Horec

Štúdia rekonštrukcie fasády hotela Horec v Tatranskej Lomnici | spolupráca, vizualizácia Ing. arch. Matúš Gibala | architektonická štúdia

Nadstavba administratívnej budovy, Poprad (2)

Nadstavba administratívnej budovy, Poprad (v2)