Slovenčina pre EssemtialPIM

EPIM je Essemtial Personal Information Manager – teda Hlavný osobný informačný manažér. Denníček, kalendár, pripomienkovač, poznámkový blok, adresár a pod. EPIM web: http://www.essentialpim.com EPIM fórum SK: http://www.essentialpim.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=353&st=0&sk=t&sd=a