/dielňa Grafiky

Vybrané práce z /dielne Grafiky →

/dielňa Grafiky vznikla ako vedľajšia činnosť popri /dielni Architektúry a /dielni Webdizajnu. Príležitostné práce týkajúce sa reklamy podtatranských penziónov a privátov boli základom neskorších grafických prác a predtlačových príprav. Práce vyvrcholili predtlačovou prípravou periodík a niekoľkých kníh. Dielňa sa venuje prácam od drobných propagačných materiáloch až po Corporate identity – značky – spoločnosti. Čo sa týka rozmerov, venujeme sa prácam od vizitiek až po billboardy. Navrhujeme logotypy, pripravujeme ich manuály a iné dizajn manuály.

///Oblasť reklamy na ktorých sa dielňa podielala

 • corporate identity spoločnosti
 • grafický manuál spoločnosti a značky
 • grafický design reklamných tlačovín
 • grafický design reklamných plagátov
 • grafický design vizitiek
 • grafický dizajn bilboardov
 • dizajn periodík
 • grafický návrh pečiatok

///Predtlačová príprava

Okrajovo sa venujeme aj predtlačovej príprave. Z dielne vyšlo niekoľko ročníkov Obecného spravodajcu pre obec Nová Lesná, Spišský Štiavnik, Jarovnice a neprevideľne aj pre obec Veľká Lomnica. Každoročne pripravujeme propagačne materiály, katalóg s cenníkom cestovnej kancelárie. Venujeme sa aj akcidenčným tlačovinám (plagáty, pozvánky, letáky, diplomy)

Prečo NZW?

NZW = die Neue Zipser Werkstätte / Nová Spišská Dielňa (ďalej len NZW) znikla v roku 1997, a jej hlavným zámerom bolo vytvoriť platformu, ktorá by združovala viaceré odvetvia (remeslá, profesie) podporujúce región Spiš.
NZW sa hlási k historickým základom Spiša, čerpá z nich, stavia na jeho podstate a základoch, má ambíciu nadviazať na remeselnú zručnosť spišských dielní.

Chcete sa opýtať?

  Vaše meno (povinné)

  Váš e-mail (povinné)

  Predmet

  Text správy:

  SPAM kontrola