Obecný spravodajca pre obec Nová Lesná 2015

Obecný spravodajca - Nová Lesná 2015
Obecný spravodajca – Nová Lesná 2015

Obecný spravodajca Nová Lesná | informačný dvojmesačník obyvateľov obce Nová Lesná | IX. ročník | 2015 | formát A4 | 4 strany | grafická úprava a zalomenie | náklad 500 ks