/dielňa Architektúry

/vybrané práce z /dielne Architektúry →


///ceny a nominácie

/Cena časopisu ARCH – CenaARCH 2016 – za dielo Obnova interiéru r.k. kostola sv. Vavrinca, Brutovce (LE)
/Cena SKA za architektúru – CE•ZA•AR 2016 – CE•ZA•AR 2016 za dielo Obnova interiéru r.k. kostola sv. Vavrinca, Brutovce (LE)
/nominácia na Cenu SKA za architektúru – CE•ZA•AR 2011 za dielo Obnova r.k. kostola Zvestovania Pána, Nová Lesná CE•ZA•AR 2011
/nominácia na Cenu Miesa van der Rohe 2011 za dielo Obnova r.k. kostola Zvestovania Pána, Nová Lesná MIESARCH.COM
/nominácia na Cenu Dušana Jurkoviča 2009 za dielo Obnova r.k. kostola Zvestovania Pána, Nová Lesná ARCHINET.SK
/nominácia na Cenu ARCH 2009 za dielo Obnova r.k. kostola Zvestovania Pána, Nová Lesná ARCHNET.SK
/nominácia na cenu Kultúrna pamiatka roka 2009 za dielo Obnova r.k. kostola Zvestovania Pána, Nová Lesná PAMIATKY.SK
/nominácia na cenu Piranesi Award 2009 za dielo Obnova r.k. kostola Zvestovania Pána, Nová Lesná PIDA.SI

///O /dielni Architektúry

/dielňa Architektúry je nosnou dielňou NZW. Nie všetky roky od jej vzniku boli priaznivé množstvom práce. A nie každý projekt bol zakončený realizáciou. Množstvo prác skončilo v šuplíku. Vďaka prácam v ostatných dielňach – /dielňa Grafiky a /dielňa Webdizajnu mohli vznikať aj nerealizované vízie inšpirované aktuálnymi udalosťami a okolnosťami – v pokojnej atmosfére a nerušenej kontemplácii…

///Projekty stavieb

/dielňa Architektúry sa venuje projektovaniu návrhov pre nasledovné typy stavieb:

  • stavby občianskej vybavenosti
  • obytné stavby
  • cirkevné stavby
  • rekonštrukcie
  • drobná architektúra
  • interiér a nábytok

Uložiť

Uložiť