Obnova kostola Panny Márie Snežnej na Kalvárii | Bratislava

Obnova rímskokatolíckeho kostola Panny Márie Snežnej na Kalvárii v Bratislave

Kostol na bratislavskej Kalvárii sa v septembri roku 2020 dočkal čiastočnej obnovy po viac ako 70 rokoch. Hlavným zámerom bolo okrem spispôsobenia ho dnešnému človeku na nerušenú kontempláciu aj nadviazať na plány pôvodnej trojice architektov Ferdinanda Fuchsa, Ignáca Vécseia a Dezidera Quastlera z roku 1943, ktorých životné osudy sa skončili v koncentračných táboroch v rokoch 1944/1945. Dokončením stavby bol poverený architekt František Florians v rokoch 1947/48. Avšak ani jeho všetky návrhy nebboli realizované.

Kostol zasvätený Panne Márii Snežnej stojí na vyvýšenom mieste nad hlavným mestom. Je známy aj tým, že kvôli blízkemu pamätníku 2. sv. vojny – Slavín, bola v roku 1959 zbúraná jeho veža, aby nekonkurovala novej dominante mesta. Podlaha v kostole bola dokončená iba krátko pred odstránením veže. Mnohé priestory v kostole nie sú dokončené dodnes. Po druhom vatikánskom koncile bola časť pôvodného kovového mobiliáru s latinskými nápismi z interiéru natrvalo odstránená.

Až v roku 2018 bola započatá celková obnova interiéru. Návrh pozostával predovšetkým z obnovy interiéru presbytéria, lode, vstupných a obslužných priestorov a tiež z návrhu nového mobiliáru. Uvedomovali sme si kvalitu pôvodného zámeru, ktorý bolo ale treba dokončiť. Pri návrhu sme sa inšpirovali pôvodnými interiérovými prvkami. Základným výrazovým prvkom pri návrhu mnohých detailov bola kazeta štvorcového tvaru, uplatňujúca sa v štukovej výzdobe aj na pôvodnom mobiliári. Ďalším oporným bodom pri návrhu bolo viacero zachovaných kovových interiérových prvkov, ktoré sme chceli ponechať a zdôrazniť. Veľmi cenná bola pre nás kovová mreža s nápisom “VENI SANCTE SPIRITUS”, oddeľujúca kaplnku od hlavnej lode, nakoľko sa zachovala ako jediná v pôvodnom stave.

Investor

Dominikáni – Kalvária BA

Stupeň PD

2017 – Architektonická štúdia 1
2018 – Architektonická štúdia 2
2018 – Architektonická štúdia 3
2019 – Projekt interiéru
2020 – Realizácia
13. 9. 2020 – Konsekrácia

Spolupráca

Ing. arch. Matúš Gibala
Ing. Ľubomír Mudroň – Artlite
foto: © Alan Hyža