Kostol na bratislavskej Kalvárii sa v septembri roku 2020 dočkal čiastočnej obnovy po viac ako 70 rokoch. Hlavným zámerom bolo okrem spispôsobenia ho dnešnému človeku na nerušenú kontempláciu aj nadviazať na plány pôvodnej trojice architektov Ferdinanda Fuchsa, Ignáca Vécseia a Dezidera Quastlera z roku 1943, ktorých životné osudy sa skončili v koncentračných táboroch v rokoch 1944/1945. Dokončením stavby bol poverený architekt František Florians v rokoch 1947/48. Avšak ani jeho všetky návrhy nebboli realizované.

Kostol zasvätený Panne Márii Snežnej stojí na vyvýšenom mieste nad hlavným mestom. Je známy aj tým, že kvôli blízkemu pamätníku 2. sv. vojny – Slavín, bola v roku 1959 zbúraná jeho veža, aby nekonkurovala novej dominante mesta. Podlaha v kostole bola dokončená iba krátko pred odstránením veže. Mnohé priestory v kostole nie sú dokončené dodnes. Po druhom vatikánskom koncile bola časť pôvodného kovového mobiliáru s latinskými nápismi z interiéru natrvalo odstránená.

Až v roku 2018 bola započatá celková obnova interiéru. Návrh pozostával predovšetkým z obnovy interiéru presbytéria, lode, vstupných a obslužných priestorov a tiež z návrhu nového mobiliáru. Uvedomovali sme si kvalitu pôvodného zámeru, ktorý bolo ale treba dokončiť. Pri návrhu sme sa inšpirovali pôvodnými interiérovými prvkami. Základným výrazovým prvkom pri návrhu mnohých detailov bola kazeta štvorcového tvaru, uplatňujúca sa v štukovej výzdobe aj na pôvodnom mobiliári. Ďalším oporným bodom pri návrhu bolo viacero zachovaných kovových interiérových prvkov, ktoré sme chceli ponechať a zdôrazniť. Veľmi cenná bola pre nás kovová mreža s nápisom “VENI SANCTE SPIRITUS”, oddeľujúca kaplnku od hlavnej lode, nakoľko sa zachovala ako jediná v pôvodnom stave.

 • Investor
  Dominikáni - Kalvária BA
 • Stupeň PD

  2017 - Architektonická štúdia 1
  2018 - Architektonická štúdia 2
  2018 - Architektonická štúdia 3
  2019 - Projekt interiéru
  2020 - Realizácia
  13. 9. 2020 - Konsekrácia

 • Spolupráca7

  Ing. arch. Matúš Gibala
  Ing. Ľubomír Mudroň - Artlite
  foto: © Alan Hyža

 • Odkazy

  https://www.archinfo.sk/
  https://www.archiweb.cz/
  https://www.archdaily.com/
  stavebnictvoabyvanie.sk

Prečo NZW?

NZW = die Neue Zipser Werkstätte / Nová Spišská Dielňa (ďalej len NZW) znikla v roku 1997, a jej hlavným zámerom bolo vytvoriť platformu, ktorá by združovala viaceré odvetvia (remeslá, profesie) podporujúce región Spiš.
NZW sa hlási k historickým základom Spiša, čerpá z nich, stavia na jeho podstate a základoch, má ambíciu nadviazať na remeselnú zručnosť spišských dielní.

Chcete sa opýtať?

  Vaše meno (povinné)

  Váš e-mail (povinné)

  Predmet

  Text správy:

  SPAM kontrola

  Prečo NZW?

  NZW = die Neue Zipser Werkstätte / Nová Spišská Dielňa (ďalej len NZW) znikla v roku 1997, a jej hlavným zámerom bolo vytvoriť platformu, ktorá by združovala viaceré odvetvia (remeslá, profesie) podporujúce región Spiš.
  NZW sa hlási k historickým základom Spiša, čerpá z nich, stavia na jeho podstate a základoch, má ambíciu nadviazať na remeselnú zručnosť spišských dielní.

  Archív prác