o NZW

die Neue Zipser Werkstätten / Nové Spišské Dielne (NZW) vznikli v roku 1997 pod Vysokými Tatrami v regióne Horného Spiša (Oberzips). Hlavným zámerom bolo vytvoriť platformu, ktorá by združovala viaceré odvetvia z oblasti umenia aj remesiel, podporujúcich región Spiš. NZW sa hlási k tradíciám  a regionálnym špecifikám Spiša. Čerpá z nich a stavia na ich základoch.

NZW má ambíciu nadviazať na remeselnú zručnosť starých spišských dielní a cechov. Bolo to obdobie miešania kultúr a národností – nemeckej, maďarskej, poľskej a slovenskej. Vzájomné spolunažívanie kresťanov aj židov. To všetko prinieslo Spišu nebývalý rozmach a prosperitu.

Členom NZW sa môže stať ľubovoľná osoba alebo organizácia, ktorá podporuje svojím konaním a zmýšľaním región Spiš. 

 

Spiš (Scepus -latinsky, Zips -nemecky, Szepes -maďarsky), bola od 10. storočia osídlená nemeckým etnikom, ktorí významným spôsobom ovplyvnili tunajší život a kultúru. Odtiaľ nemecký názov NZW. Spiš je klenotnicou pamiatok, ktorých umelecká úroveň prevyšuje európsky priemer. Málo kde na svete sa zachovalo toľko historických cenností na tak malej ploche ako tu. Je to výsledkom živého obchodného ruchu, rozkvetu remesiel, cechov a ich dielní. A v nich pracovali významné osobnosti ako napríklad Majster Pavol z Levoče (1460 – 1540) geniálny sochár stredoveku. Symbolom Spiša je Spišský hrad – najväčší v strednej Európe. Spiš nie sú len obce a mestá. Patrí sem aj nesmierne bohatstvo prírodných krás – Vysoké Tatry.

Knihy

Výstavy

  • 12. 9. – 9. 12. 2018 / Starý Smokovec / Vila Flóra, Tatranská galéria / Ó hory, ó hory, ó hory – Súčasná architektúra v Českých a Slovenských horách (pripravované)
  • 10. 5. – 3. 6. 2018 / Bratislava / Ó hory, ó hory, ó hory – Súčasná architektúra v Českých a Slovenských horách / design factory
  • 22. 3. – 6. 5. 2018 / Praha / Galerie Jaroslava Frágnera / Ó hory, ó hory, ó hory – Súčasná architektúra v Českých a Slovenských horách
  • 18. 6. 2014 / Bratislava / výstava 25 rokov Ceny Európskej únie za súčasnú architektúru MIES VAN DER ROHE AWARD 1998-2013
  • 26. 3. 2014 / Praha / výstava Na okraji / Súčasná architektúra v regiónoch Slovenska
  • 25. 9. – 1. 10. 2011 / Tokio / Výstava archi­tek­tov V4