O NZW

die Neue Zipser Werkstätte / Nová Spišská Dielňa (ďalej len NZW) znikla v roku 1997, a jej hlavným zámerom bolo vytvoriť platformu, ktorá by združovala viaceré odvetvia (remeslá, profesie) podporujúce región Spiš.

NZW sa hlási k historickým základom Spiša, čerpá z nich, stavia na jeho podstate a základoch.

NZW má ambíciu nadviazať na remeselnú zručnosť spišských dielní.

Členom NZW sa môže stať ľubovolná osoba alebo organizácia, ktorá podporuje svojím konaním a zmýšľaním región Spiš.


Spiš (Scepus -latinsky, Zips -nemecky, Szepes -maďarsky), bola od 10. storočia osídlená nemeckým etnikom – tzv. spišskí Nemci, ktorí významným spôsobom ovplivnili tunajší život a kultúru. Odtiaľ nemecký názov NZW. Spiš je klenotnicou pamiatok, ktorých umelecká úroveň prevyšuje európsky priemer. Málo kde na svete sa zachovalo toľko historických cenností na tak malej ploche ako tu. Je to výsledkom živého obchodného ruchu, rozkvetu remesiel, cechov a ich dielní… A v nich pracovali slávne osobnosti ako napríklad Majster Pavol z Levoče (1460 – 1540) geniálny sochár stredoveku. Symbolom Spiša je Spišský hrad – najväčší v strednej Európe. Spiš nie sú len obce mestá. Patrí sem aj nesmierne bohatstvo prírodných krás – Vysoké Tatry.

Knihy

Výstavy

  • 12. 9. – 9. 12. 2018 / Starý Smokovec / Vila Flóra, Tatranská galéria / Ó hory, ó hory, ó hory – Súčasná architektúra v Českých a Slovenských horách (pripravované)
  • 10. 5. – 3. 6. 2018 / Bratislava / Ó hory, ó hory, ó hory – Súčasná architektúra v Českých a Slovenských horách / design factory
  • 22. 3. – 6. 5. 2018 / Praha / Galerie Jaroslava Frágnera / Ó hory, ó hory, ó hory – Súčasná architektúra v Českých a Slovenských horách
  • 18. 6. 2014 / Bratislava / výstava 25 rokov Ceny Európskej únie za súčasnú architektúru MIES VAN DER ROHE AWARD 1998-2013
  • 26. 3. 2014 / Praha / výstava Na okraji / Súčasná architektúra v regiónoch Slovenska
  • 25. 9. – 1. 10. 2011 / Tokio / Výstava archi­tek­tov V4