Ex libris „2“

Návrh pečiatky

Návrh pečiatky ako osobnej EX LIBRIS. Graficky a typograficky riešený štítok s menom a značkou vlastníka knihy obyčajne umiestnený na prednej predsádke knihy. V tomto prípade tvorí hlavnú časť QR kód s detailnými informáciami o vlastníkovi knihy. Štvorcová pečiatka s veľkosťou odtlačku 43 x 43 mm.

Meta