Dielňa Grafiky

O dielni Grafiky

Dielňa Grafiky vznikla ako vedľajšia činnosť popri dielni Architektúry a dielni Webdizajnu. Príležitostné práce týkajúce sa reklamy podtatranských penziónov a privátov boli základom neskorších grafických prác a predtlačových príprav. Práce vyvrcholili predtlačovou prípravou periodík a niekoľkých kníh. Dielňa sa venuje prácam od drobných propagačných materiáloch až po Corporate identity – značky – spoločnosti. Čo sa týka rozmerov, venujeme sa prácam od vizitiek až po billboardy. Navrhujeme logotypy, pripravujeme ich manuály a iné dizajn manuály.

Čo vieme

  • corporate identity spoločnosti
  • grafický manuál spoločnosti a značky
  • grafický design reklamných tlačovín
  • grafický design reklamných plagátov
  • grafický design vizitiek
  • grafický dizajn bilboardov
  • dizajn periodík
  • grafický návrh pečiatok

Predtlačová príprava

Okrajovo sa venujeme aj predtlačovej príprave. Z dielne vyšlo niekoľko ročníkov Obecného spravodajcu pre obec Nová Lesná, Spišský Štiavnik, Jarovnice a neprevideľne aj pre obec Veľká Lomnica. Každoročne pripravujeme propagačne materiály, katalóg s cenníkom cestovnej kancelárie. Venujeme sa aj akcidenčným tlačovinám (plagáty, pozvánky, letáky, diplomy)

Spolupráca s vytvor.me

Popdpora rozvja kreatívneho priemyslu na Slovensku