Obecný spravodajca pre obec Nová Lesná 2014

Obecný spravodajca Nová Lesná 2014
Obecný spravodajca Nová Lesná 2014

Dvojmesačník informácií z podtatranskej obce Nová Lesná – Obecný spravodajca Nová Lesná – VIII. ročník
1/2014 | 2/2014 | 3/2014 | 4/2014 | 5/2014 | 6/2014
Grafický návrh | predtlačová príprava