Čakanie na nič – zbierka básní

kniha-basne
Čakanie na nič – zbierka básní…
Grafický návrh, predtlačová príprava, zlom…
Náklad 3000 ks