Dostavba zrubu a ovčína, usadlosť Jakubovany

Liptovská obec Jakubovany

Architektonická štúdia rieši výstavbu lesnej usadlosti dostavbou existujúceho zrubu v chatovej oblasti nad obcou Jakubovany. Dostavba rozšíri obytné priestory existujúcej stavby, čím sa vytvorí nový obytný priestor pre trvalé bývanie. Pozemok je situovaný na južnom svahu. V hornej časti pozemku je situovaný existujúci zrub. Budúca prístavba je navrhovaná na jeho južnej strane. Obidve hmoty budú navzájom prepojené transparentným spojovacím krčkom. Východne od tejto dvojice budov je navrhnutá ďalšia novostavba – hospodárska časť usadlosti. Táto stavba bude druhou etapou výstavby celej usadlosti.

Stupeň PD

Apple

Spolupráca

spolupráca: Bc. Paula Ďurčová
vizualizácie: Ing. arch. Marek Reznický