Plagáty pre kultúrno-spoločenské akcie 2011

Fašiangy - Nová Lesná
Fašiangy – Nová Lesná

Plagáty pre kultúrno-spoločenské akcie | Nová Lesná | Občianske združenie Nová Lesná | formát A4-A3-A2 | 2011