Rekonštrukcia časti objektu starej lanovky bola vyvolaná iniciatívou nového nájomcu, ktorý časť objektu už od roku 2013 prevádzkuje pod názvom Galéria Encián®. V pôvodných priestoroch stanice zriadil galériu umenia, gréckokatolícku kaplnku a organizuje tu pravidelne malé akcie typu prednášok a konferencií. Budova je pamiatkovo chránenou stavbou. Technické časti budovy sú technickými pamiatkami. Objekt sa nachádza vo vysokohorskom prostredí, v nadmorskej výške 1754 m n. m. na južnom okraji Skalnatého plesa. Pôvodne tu bol jedinou a najväčšou budovou. Do prevádzky bol uvedený v decembri roku 1937. Projekt stavby zahŕňal kompletnú obnovu krovu, výmenu strešnej krytiny a zateplenie strechy. Výmenu plastových okien za drevo-hliníkové v zmysle rozhodnutia KPÚ Prešov. Bola obnovená tiež celá fasáda objektu.
Autorom pôvodnej stavby je Dušan Samo Jurkovič a firma Wiesner Chrudim, ktorá aj stavbu realizovala.

 • Stupeň PD

  Architektonická štúdia
  Projekt pre stavebné povolenie

 • Spolupráca

  Paula Ďurčová
  vizualizácie: Oliver Olejník

 • Investor

  Tatranský okrášlovací spolok

Prečo NZW?

NZW = die Neue Zipser Werkstätte / Nová Spišská Dielňa (ďalej len NZW) znikla v roku 1997, a jej hlavným zámerom bolo vytvoriť platformu, ktorá by združovala viaceré odvetvia (remeslá, profesie) podporujúce región Spiš.
NZW sa hlási k historickým základom Spiša, čerpá z nich, stavia na jeho podstate a základoch, má ambíciu nadviazať na remeselnú zručnosť spišských dielní.

Chcete sa opýtať?

  Vaše meno (povinné)

  Váš e-mail (povinné)

  Predmet

  Text správy:

  SPAM kontrola

  Prečo NZW?

  NZW = die Neue Zipser Werkstätte / Nová Spišská Dielňa (ďalej len NZW) znikla v roku 1997, a jej hlavným zámerom bolo vytvoriť platformu, ktorá by združovala viaceré odvetvia (remeslá, profesie) podporujúce región Spiš.
  NZW sa hlási k historickým základom Spiša, čerpá z nich, stavia na jeho podstate a základoch, má ambíciu nadviazať na remeselnú zručnosť spišských dielní.

  Archív prác