Rekonštrukcia hornej stanice visutej lanovky Encián – Skalnaté pleso

Rekonštrukcia časti objektu starej lanovky bola vyvolaná iniciatívou nového nájomcu, ktorý časť objektu už od roku 2013 prevádzkuje pod názvom Galéria Encián®. V pôvodných priestoroch stanice zriadil galériu umenia, gréckokatolícku kaplnku a organizuje tu pravidelne malé akcie typu prednášok a konferencií. Budova je pamiatkovo chránenou stavbou. Technické časti budovy sú technickými pamiatkami. Objekt sa nachádza vo vysokohorskom prostredí, v nadmorskej výške 1754 m n. m. na južnom okraji Skalnatého plesa. Pôvodne tu bol jedinou a najväčšou budovou. Do prevádzky bol uvedený v decembri roku 1937. Projekt stavby zahŕňal kompletnú obnovu krovu, výmenu strešnej krytiny a zateplenie strechy. Výmenu plastových okien za drevo-hliníkové v zmysle rozhodnutia KPÚ Prešov. Bola obnovená tiež celá fasáda objektu.
Autorom pôvodnej stavby je Dušan Samo Jurkovič a firma Wiesner Chrudim, ktorá aj stavbu realizovala.

Stupeň PD

Spolupráca

Paula Ďurčová
vizualizácie: Oliver Olejník

Investor

Tatranský okrášlovací spolok