Rímskokatolícky kostol sv. Vavrinca v Brutovciach

Obnova interiéru a priľahlého okolia r. k. kostola

Obnova rímskokatolíckeho kostola sv. Vavrinca v obci Brutovce | sanácia | výmena podlahy vo vstupe v hlavnej lodi, južnom vstupe a sakristii – Božanovský pieskovec | rekonštrukcia empory s novým schodiskom | mobiliár | elektroinštalácia

Ocenenia

Linky

archinfo.sk
PN noviny
ARCH 6/2016
Denník Postoj

Foto

© Stano Dubík