Spišské renesančné zvonice

spiske-renesancne-zvonice
Spišské renesančné zvonice
Ďalší z veľmi rýchlych realizácií vedľajších projektov /dielne Webdizajnu NZW, ktorý propaguje fenomén renesančných zvoníc na území severného Spiša
http://zvonice.nzw.sk/