Výstava archi­tek­tov V4 – Tokio

25. 9. – 1. 10. 2011 se uskutočnil 24. kongres UIA v Tokiu. Jeho súčasťou bola výstava prác archi­tek­tov kra­jín V4.
Slovenská a Česká architektúra bola na kongrese zastúpená len v rámci výstavy sakrálnych stavieb krajín V4.
Obnova rímskokatolíckeho kostola Zvestovania Pána v obci Nová Lesná.