Zamkovského chata – prestavba

Obnova chaty s prestavbou

Overovacia štúdia prestavby Zamkovského chaty v malej Studenej doline – www.zamka.sk. Autorom pôvodnej chaty je arch.Ladislav Foltýn, staviteľom bol Jozef Šašinka z Popradu.

Investor

Spolupráca

Ing. arch. Pavol Jackovič

Stupeň PD

Architektonická štúdia
Projekt pre stavebné povolenie – neukončené