Zamkovského chata – zamka.sk

zamkovskeho-chata

webová prezentácie Zamkovského chaty – www.zamka.sk
Rozsiahlejšia prezentácie postavená na redakčnom systéme WordPress. Grafický návrh, CSS.