Sinajská kaplnka – Nová Lesná

Sinajská kaplnka – Nová Lesná filiálna kaplnka s názvom Sinajská, v novej časti obce Nová Lesná – IBV II. Popis: spevnená kruhová plocha s objektami, desatoro Božích prikázaní, obetný stôl, zvonica Materál: betón, drevo, umelý pieskovec Spolupráca: Akad.soch. Štefan Hudzík • Dátum: 4/2005