Dostavba usadlosti v Ždiari

Dostavba zaniknutej usadlosti hospodárskeho dvora v Ždiari | pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Blaščacká dolina a Antošovský vrch | spolupráca, vizualizácia Ing. arch. Matúš Gibala | architektonická štúdia, projekt pre stavebné povolenie, realizačný projekt

Vila K

Rodinná dvoj-vila do Tatier. Materiál drevo a kameň. Poloha a tvar parcely nedávajú veľa možností. Objekt je v susedstve secesných víl obkolesený množstvom zelene. Overovacia štúdia.

Farský úrad – Harichovce

Štúdia budovy farského úradu v obci Harichovce. Pôvodná fara bola zbúraná. Na jej mieste vyrastie nový objekt. Nachádza sa v bezprostrednej blízkosti barokovo prestavaného gotického rímskokatolíckeho kostola.