Dostavba usadlosti v Ždiari

Dostavba zaniknutej usadlosti hospodárskeho dvora v Ždiari | pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Blaščacká dolina a Antošovský vrch | spolupráca, vizualizácia Ing. arch. Matúš Gibala | architektonická štúdia, projekt pre stavebné povolenie, realizačný projekt