Vila Lieska – Nový Smokovec

Vila Lieska – Nový Smokovec | novostavba – zmena stavby pred dokončením | architektonická štúdia, stavebné povolenie, realizačný projekt | vizualizácia Bc. Michaela Ivanová