Interiér Kaplnky sv. Dominika

Interiér Kaplnky sv. Dominika, Na Kalvárii - Bratislava
Interiér Kaplnky sv. Dominika, Na Kalvárii – Bratislava

Interiér Kaplnky sv. Dominika | Farnosť Panny Márie Snežnej | Bratislava – Kalvária | architektonická štúdia dispozičného riešenia |
vizualizácie: Ing. arch. Marek Reznický