Kalendár kultúrnych a športových podujatí pre Tatranský dvojtýždenník

kalendár pre Tatranský dvojtýždenník 2012
kalendár pre Tatranský dvojtýždenník 2012

Dvojtýždenný kalendár kultúrnych a športových podujatí pre noviny Tatranský dvojtýždenník | formát A4 | 2012 | dvojtýždenný program kultúrno-spoločenských udalostí v Meste Vysoké Tatry | zadná strana periodika | grafický návrh a príprava pre tlač | 24 verzií | náklad ?