Kalendár kultúrnych a športových podujatí v Meste Vysoké Tatry

kalendár kultúrnych a športových podujatí v Meste Vysoké Tatry 2012
kalendár kultúrnych a športových podujatí v Meste Vysoké Tatry 2012

Kalendár kultúrnych a športových podujatí v Meste Vysoké Tatry | formát A2 | 2012 | mesačný program kultúrno-spoločenských udalostí v Meste Vysoké Tatry | grafický návrh a príprava pre tlač | 11 verzií | náklad ?