Kostol Nová Lesná

01 02 03 04

05
Reknoštrukcia r.k. kostola Zvestovanie Pána v obci Nová Lesná
exteriér, okolie kostola. Kostol je zapísaný v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok SR.
interiér kostola

• nominácia na Cenu Dušana Jurkoviča 2009
• nominácia na Cenu ARCH 2009
• nominácia na cenu Kultúrna pamiatka roka 2009
• nominácia na cenu Piranesi Award 2009