Nadstavba administratívnej budovy, Poprad

01 02 03 04
Rekonštrukcia administratívnej budovy v Poprade.
Investor: fa KRYPTON, s.r.o.
Pôvodná budova brúsiarne skla fy Podtatran
Konštrukčný systém – želbet sklelet ZIPP – Stavoindustria