Interiér Kaplnky sv. Dominika

Interiér Kaplnky sv. Dominika | Farnosť Panny Márie Snežnej | Bratislava – Kalvária | architektonická štúdia dispozičného riešenia | vizualizácie: Ing. arch. Marek Reznický