Spišské renesančné zvonice

Spišské renesančné zvonice Ďalší z veľmi rýchlych realizácií vedľajších projektov /dielne Webdizajnu NZW, ktorý propaguje fenomén renesančných zvoníc na území severného Spiša http://zvonice.nzw.sk/