Plagát – 55 rokov Podtatranských novín

Plagát a pozvánka k výstave – 55 rokov Podtatranských novín v Tatranskej galérii – Poprad Akcidenčná grafika | plagát: formát A2, pozvánka DL | návrh | predtlačová príprava

Výstava archi­tek­tov V4 – Tokio

25. 9. – 1. 10. 2011 se uskutočnil 24. kongres UIA v Tokiu. Jeho súčasťou bola výstava prác archi­tek­tov kra­jín V4. Slovenská a Česká architektúra bola na kongrese zastúpená len v rámci výstavy sakrálnych stavieb krajín V4. Obnova rímskokatolíckeho kostola Zvestovania Pána v obci Nová Lesná.