Zamkovského chata – zamka.sk

webová prezentácie Zamkovského chaty – www.zamka.sk Rozsiahlejšia prezentácie postavená na redakčnom systéme WordPress. Grafický návrh, CSS.