Obnova kostola Panny Márie Snežnej na Kalvárii

aktualizované Obnova rímskokatolíckeho kostola Panny Márie Snežnej na Kalvárii v Bratislave | architektonická štúdia | spolupráca: Ing. arch. Matúš Gibala | vizualiácie: Ing. arch. Matúš Gibala

Interiér Kaplnky sv. Dominika

Interiér Kaplnky sv. Dominika | Farnosť Panny Márie Snežnej | Bratislava – Kalvária | architektonická štúdia dispozičného riešenia | vizualizácie: Ing. arch. Marek Reznický

Kostol Nová Lesná

Reknoštrukcia r.k. kostola Zvestovanie Pána v obci Nová Lesná exteriér, okolie kostola. Kostol je zapísaný v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok SR. interiér kostola • nominácia na Cenu Dušana Jurkoviča 2009 • nominácia na Cenu ARCH 2009 • nominácia na cenu Kultúrna pamiatka roka 2009 • nominácia na cenu Piranesi Award 2009