Obnova kostola Panny Márie Snežnej na Kalvárii

aktualizované Obnova rímskokatolíckeho kostola Panny Márie Snežnej na Kalvárii v Bratislave | architektonická štúdia | spolupráca: Ing. arch. Matúš Gibala | vizualiácie: Ing. arch. Matúš Gibala

Dostavba zrubu a ovčína, usadlosť Jakubovany

Architektonická štúdia rieši výstavbu lesnej usadlosti dostavbou existujúceho zrubu v chatovej oblasti nad obcou Jakubovany. Dostavba rozšíri obytné priestory existujúcej stavby, čím sa vytvorí nový obytný priestor pre trvalé bývanie. Pozemok je situovaný na južnom svahu. V hornej časti pozemku je situovaný existujúci zrub. Budúca prístavba je navrhovaná na jeho južnej strane. Obidve hmoty budú […]

Dostavba usadlosti v Ždiari

Dostavba zaniknutej usadlosti hospodárskeho dvora v Ždiari | pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Blaščacká dolina a Antošovský vrch | spolupráca, vizualizácia Ing. arch. Matúš Gibala | architektonická štúdia, projekt pre stavebné povolenie, realizačný projekt

Dostavba usadlosti v Ždiari

Dostavba zaniknutej usadlosti hospodárskeho dvora v Ždiari | pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Blaščacká dolina a Antošovský vrch | spolupráca, vizualizácia Ing. arch. Matúš Gibala | architektonická štúdia, projekt pre stavebné povolenie, realizačný projekt

Interiér Kaplnky sv. Dominika

Predmetom tejto štúdie je návrh dispozičného riešenia kaplnky sv. Dominika. Miestnosť má obdĺžnikový pôdorysný tvar s plochou 12 m2 a je jednou z miestností farského úradu Farnosti Panny Márie Snežnej na Kalvárii v Bratislave. Vstup do miestnosti je situovaný na jeho kratšej strane, oproti excentricky umiestnenému oknu. Miestnosť kaplnky je využívaná denne pre účely “liturgie […]

Interiér Kaplnky sv. Dominika

Interiér Kaplnky sv. Dominika | Farnosť Panny Márie Snežnej | Bratislava – Kalvária | architektonická štúdia dispozičného riešenia | vizualizácie: Ing. arch. Marek Reznický

Hotel Alpina*** Vysoké Tatry

Architektonická štúdia rieši prestavbu a dostavbu starého rekreačného zariadenia TASR (Tlačová agentúra Slovenskej republiky), dávnejšie označovaného aj budova ČSTK. Vyrastie tu moderný hotel s kapacitou 52 apartmánov čo predstavuje 104 lôžok. Pôvodný objekt bol postavený pred MS 1970 a do užívania bol odovzdaný v tom istom roku. Slúžil ako krátkodobé ubytovanie redaktorom a reportérom počas […]