Župný dom v Levoči

Rekonštrukcia školiaceho centra ÚPSVR Poprad – pracovisko Levoča | NKP Župný dom Predmetom architektonickej štúdie je návrh priestorového využitia a dispozičného riešenia časti objektu národnej kultúrnej pamiatky pre potreby administratívy objednávateľa – Úradu práce sociálnych vecí a rodiny Poprad, pracovisko Levoča – na základe požiadaviek objednávateľa s rešpektovaním podmienok obnovy stanovených Krajským pamiatkovým úradom.

/dielne NZW v Galérii realizátorov projektu VYTVOR.ME

Malí a strední podnikatelia, využite šancu a získajte pre váš biznis to, na čo vám chýba rozpočet, alebo tvorivý potenciál! Sme v datbáze realizátorov a ponúkame 50% zľavu na všetky naše práce. Od dňa 29. 1. 2019 sme vedení ako Oprávnený realizátor v Galérii realizátorov. Národný projekt Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku umožňuje malým […]

Web pre veterinárnu ambulanciu

Veterinárna ambulancia MVDr. Duroň v Poprade | MVDr. Pavol Duroň – Veterinárne služby v praxi malých zvierat a koní | Nový dynamický web veterinárnej ambulancie | Responzívny web | WordPress

Web pre autoservis

Autoservis AMD Autocentrum | Jednoduchý statický XHTML web na tri kliknutia – Služby / Kontakt / Domov | Responzívny web | XHTML, CSS

Web pre obec Stará Lesná

Ro­bíme weby pre obce. Ďal­šia z rady pre­zen­tá­cií pod­ta­trans­kých obcí na in­ter­nete www.staralesna.sk Pre­zen­tá­cia obce Stará Lesná. Web po­sta­vený na kon­štruk­cii sys­tému WordP­ress, do­pl­nená o nie­koľko roz­ší­rení po­treb­ných pre fun­go­va­nie a na zá­klade po­žia­da­viek obce. PHP, CSS, JS, XHTML, SEO

Web pre obec Žehra

Ro­bíme weby pre obce. Ďal­šia z rady pre­zen­tá­cií spišských obcí na in­ter­nete www.obec-zehra.sk Pre­zen­tá­cia obce Žehra. Web po­sta­vený na kon­štruk­cii sys­tému WordP­ress, do­pl­nený o nie­koľko roz­ší­rení po­treb­ných pre fun­go­va­nie a na zá­klade po­žia­da­viek obce. PHP, CSS, JS, XHTML, SEO

Web pre ZUŠ Poprad – akordeónová súťaž

Web určený pre Medzinárodnú akordeónovú súťaž mladých akordeonistov – sólistov i komorných hráčov pre ZUŠ Poprad Web postavený na redakčnom systéme WordPress | accordion.zuspoprad.sk

Web pre obec Hrabušice

Ro­bíme weby pre obce. Ďal­šia z rady pre­zen­tá­cií pod­ta­trans­kých obcí na in­ter­nete www.hrabusice.sk Pre­zen­tá­cia obce Hrabušice. Web po­sta­vený na kon­štruk­cii sys­tému WordP­ress, do­pl­nená o nie­koľko roz­ší­rení po­treb­ných pre fun­go­va­nie a na zá­klade po­žia­da­viek obce. PHP, CSS, JS, XHTML, SEO

Web pre obec Jarovnice

Ro­bíme weby pre obce. Ďal­šia z rady pre­zen­tá­cií obcí na in­ter­nete www.jarovnice.sk Pre­zen­tá­cia obce Jarovnice. Web po­sta­vený na kon­štruk­cii sys­tému WordP­ress, do­pl­nená o nie­koľko roz­ší­rení po­treb­ných pre fun­go­va­nie a na zá­klade po­žia­da­viek obce. PHP, CSS, JS, XHTML, SEO