Župný dom v Levoči

Rekonštrukcia školiaceho centra ÚPSVR Poprad – pracovisko Levoča | NKP Župný dom Predmetom architektonickej štúdie je návrh priestorového využitia a dispozičného riešenia časti objektu národnej kultúrnej pamiatky pre potreby administratívy objednávateľa – Úradu práce sociálnych vecí a rodiny Poprad, pracovisko Levoča – na základe požiadaviek objednávateľa s rešpektovaním podmienok obnovy stanovených Krajským pamiatkovým úradom.

/dielne NZW v Galérii realizátorov projektu VYTVOR.ME

Malí a strední podnikatelia, využite šancu a získajte pre váš biznis to, na čo vám chýba rozpočet, alebo tvorivý potenciál! Sme v datbáze realizátorov a ponúkame 50% zľavu na všetky naše práce. Od dňa 29. 1. 2019 sme vedení ako Oprávnený realizátor v Galérii realizátorov. Národný projekt Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku umožňuje malým […]

Ex libris „2“

Návrh pečiatky ako osobnej EX LIBRIS. Graficky a typograficky riešený štítok s menom a značkou vlastníka knihy obyčajne umiestnený na prednej predsádke knihy. V tomto prípade tvorí hlavnú časť QR kód s detailnými informáciami o vlastníkovi knihy. Štvorcová pečiatka s veľkosťou odtlačku 43 x 43 mm.

Iba vrchy vedú – zbierka básní

Iba vrchy vedú – druhá zbierka básní Stana Javorského Grafický návrh, predtlačová príprava, zlom a ešte niečo navyše… Rozmer 150 x 150 mm | tvrdá väzba Náklad 300 ks Viac o celej knihe

Ex libris

ex libris pre milovníka ľudovej architektúry | pečiatka |

Ex libris – solárna rozeta

Návrh pečiatky ako osobnej EX LIBRIS pre milovníka ľudovej architektúry. Graficky a typograficky riešený štítok s menom a značkou vlastníka knihy obyčajne umiestnený na prednej predsádke knihy. V tomto prípade tvorí hlavnú časť starý slovanský symbol – solárna rozeta. Kruhová pečiatka s veľkosťou odtlačku 43 x 43 mm.

Obecný spravodajca pre obec Nová Lesná 2015

Obecný spravodajca Nová Lesná | informačný dvojmesačník obyvateľov obce Nová Lesná | IX. ročník | 2015 | formát A4 | 4 strany | grafická úprava a zalomenie | náklad 500 ks