Súťaž Luhačovický lázeňský pohárek

Súťaž Luhačovický lázeňský pohárek | Dvojkolová súťaž pre českých a slovenských dizajnérov, ktorej predmetom bol návrh originálneho a funkčného kúpeľného pohárika — „pítka“ | postup do druhého kola medzi 6 finalistov | spolupráca Ing. arch. Matúš Gibala | porcelán, výpal: Minka Klbečková | Czechdesign | Výsledok |

Obecný spravodajca pre obec Spišský Štiavnik 2015

Obecný spra­vo­dajca Spišský Štiavnik | in­for­mačný štvrť­roč­ník oby­va­te­ľov obce Spišský Štiavnik | XII. roč­ník | 2015 | for­mát A4 | 8 strán | gra­fická úp­rava a zalomenie | ná­klad 700 ks

Obecný spravodajca pre obec Nová Lesná 2014

Dvojmesačník informácií z podtatranskej obce Nová Lesná – Obecný spravodajca Nová Lesná – VIII. ročník 1/2014 | 2/2014 | 3/2014 | 4/2014 | 5/2014 | 6/2014 Grafický návrh | predtlačová príprava

Obecný spravodajca pre obec Nová Lesná 2013

Obecný spra­vo­dajca Nová Lesná | in­for­mačný dvoj­me­sač­ník oby­va­te­ľov obce Nová Lesná | VII. roč­ník | 2013 | for­mát A4 | 4 strany | gra­fická úp­rava a za­lo­me­nie | ná­klad 500 ks

Obecný spravodajca pre obec Spišský Štiavnik 2013

Obecný spra­vo­dajca Spiš­ský Štiav­nik | in­for­mačný štvrť­roč­ník oby­va­te­ľov obce Spiš­ský Štiav­nik | X. roč­ník | 2013 | for­mát A4 | 12 strán | gra­fická úp­rava a za­lo­me­nie | ná­klad 700 ks

Obecný spravodajca pre obec Spišský Štiavnik 2012

Obecný spra­vo­dajca Spiš­ský Štiav­nik | in­for­mačný štvrť­roč­ník oby­va­te­ľov obce Spiš­ský Štiav­nik | IX. roč­ník | 2012 | for­mát A4 | 12 strán | gra­fická úp­rava a za­lo­me­nie | ná­klad 700 ks

Obecný spravodajca pre obec Spišský Štiavnik 2011

Obecný spra­vo­dajca Spiš­ský Štiav­nik | in­for­mačný štvrť­roč­ník oby­va­te­ľov obce Spiš­ský Štiav­nik | VIII. roč­ník | 2011 | for­mát A4 | 12 strán | gra­fická úp­rava a za­lo­me­nie | ná­klad 700 ks

Johann Still – Tatra-Bergführer

Brožovaná publikácia o horskom vodcovi Jánovi Stillovi. Prepracovaná a doplnená verzia životopisu horského vodcu z obce Nová Lesná v nemeckej mutácii. Môžu sa z nej dozvedieť ako sa v minulosti vystupovalo na tatranské štíty, ale aj niečo o živote v našej obci v 19. storočí. Publikácia je určená predovšetkým zahraničným nemecky hovoriacim turistom a návštevníkom […]

Corporate identity fy KRYPTON

Stavebná spoločnosť KRYPTON®, s.r.o. Hlavičkový papier, vizitky, obálky, razítka, CD cover, samolepky a pod.